JobbMatch Norge – når målet er jobb

Kompetanseleverandør

Kompetanseleverandør til virksomheter der jobb er målet

Det inkluderer:

Tiltaksarrangører
Arbeid- og inkluderingsbedrifter
NAV
Sosiale entreprenører
Jobbveiledere
Virksomheter under omstilling
Virksomheter som trenger opplæring av servicemedarbeidere
Andre leverandører til NAV
Etablerere og entreprenører

 

 

Å bidra til å få folk i jobb er vårt felles samfunnsoppdrag

Vi leverer følgende tjenester:


JobbMatch Norge-metodikk

Kurs i  jobbmatchmetode med sertifisering
Veiledningsmetodikk
Fagkursmetodikk
Service Match©

Anbudsprosesser
Konseptutvikling
Anbudsstøtte
Kvalitetssikring

Konsulenttjenester
Ledelse – operativ drift
Omstilling
Undervisning, veiledning og opplæring
Individuell AMO og mentoroppfølging i  jobb
Rekrutteringsrådgivning
Etablering og entreprenørskap

Kompetanse-/ressursdatabase

Verdier – Ekte

Engasjement

Kunnskap

Tillit

Eierskap

Blogg

Kontakt oss