Kurs i markedsarbeid

For å lykkes med å få flere mennesker i arbeid og aktivitet, er et godt markedsarbeid viktig, men hva er markedsarbeid? Er det slik at hva som legges i begrepet handler om hvilken bakgrunn du har og hvor du jobber?

Markedskontakter, jobbspesialister og veiledere hos NAV har sammenfallende interesser med veiledere som jobber hos tiltaksarrangører og andre som jobber med arbeidsinkludering. Alle er opptatt av flere i arbeid og aktivitet, forebygge sykefravær og hindre utstøtning fra arbeidslivet, samt bidra til å dekke arbeidsgiveres behov for arbeidskraft. Spør du hver enkelt, hva markedsarbeid betyr, vil noen svare at markedsarbeid handler om innsalget, ta den første kontakten med arbeidsgivere for å introdusere kandidater til ledige jobber hos virksomhetene. For andre handler det om å knytte relasjoner, få kunnskap om lokale bedrifter og arbeidsliv. Noen vil si at markedsarbeid handler om å finne riktig kandidat, presentere og sørge for at rett person formidles til rett tid. Andre vil si at det som er viktig er ha gode jobbsøker verktøy og være god forberedt til møte med arbeidsgiver, for å bli tilbudt jobben.

Vi i JobbMatch Norge ser helheten og mener godt markedsarbeid handler om:

  • Hva som ligger bak en vellykket rekruttering
  • Hva som er en god jobbmatch
  • Arbeidsgivers forventninger, kultur og verdier
  • Arbeidssøkers motivasjon, forventninger og personlige egenskaper

Vi har bred erfaring som karriererådgivere, fra rekrutteringsbransjen, tiltaksarrangører og NAV og har, ikke minst, lang erfaring som ledere. Som gründere har vi vært med på å bygge selskaper og erfart at virksomhetenes behov for arbeidskraft og kompetanse varierer i de ulike fasene i virksomhetens livsløp.  

Vi har utviklet kursmoduler innenfor markedsarbeid og vi skreddersyr modulene til den rollen du innehar. Våre kurs innehar:

  • Praktiske oppgaver mellom hver modul
  • Sertifisering i markedsarbeid *

*Som den første i Norge tilbyr vi en sertifisering i markedsarbeid.

[thrive_leads id='1200']

[thrive_leads id='1333']

Tilbud til deg som jobber med arbeidsinkludering i NAV eller andre steder

  • Er du markedskontakt i NAV klikk her for å se hva vi tilbyr. 
  • Er du jobbspesialist i NAV klikk her for å se hva vi tilbyr. 
  • Er du veileder i NAV klikk her for å se hva vi tilbyr. 
  • Jobber du med arbeidsinkludering eller arbeidsmarkedstiltak klikk her for å se hva vi tilbyr.