Om oss

I JobbMatch Norge jobber vi i for å oppnå en rask og bærekraftig jobbmatch, være seg om du er arbeidsgiver og skal nedbemanne, omorganisere, utvikle intern kompetanse, om du skal søke ny jobb, er etablerer eller om du jobber  med å hjelpe arbeidssøkere.

Vårt mål er å gi alle, enten du jobber i NAV, i kommunen, er arbeidsgiver, jobbsøker eller etablerer, de rette verktøyene til å finne en riktig og varig jobbmatch. Vi har en grunnleggende tro på at de beste resultatene kommer når man evner å se menneskene, tør å stille spørsmål, våger å utfordre fordommer og tenke utradisjonelt. For å lykkes med en god jobbmatch, det er det viktig å se perspektiver og forstå hva som ligger bak en vellykket rekruttering eller bedriftsetablering.

Alle mennesker er annerledes, hver på sin måte. Å få jobbsøkere, etablerere og arbeidsgivere til å anerkjenne styrken i det å være annerledes er et suksesskriterium for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag.

Bokmålsordboka definerer ordet annerledes slik: på en annen (bedre) måte, forskjellig, ulik og som skiller seg positivt ut. Dette harmonerer med vårt menneskesyn om at enhver er unik, har sin egne historie og personlige egenskaper. Vårt utgangspunkt er å støtte arbeidssøkere i å skape sin egen framtid og å finne ”gullet” for arbeidsgiverne. Virksomheter er tjent med å ha en mangfoldig arbeidsstokk som utfyller og utfordrer hverandre, slik at virksomheten tilpasser seg i takt med samfunnsutviklingen og fremtidens krav.

Dette er vårt utgangspunkt for å gjøre arbeidssøkere og etablerere bedre rustet til å skape sin egen framtid og for at arbeidsgiverne skal finne den beste jobbmatchen.

Her kan du lese om EKTE- våre verdier.

Vår visjon

En annerledes jobbmatch - når resultatet handler om mennesker

Katrine Aspelin - daglig leder

Katrine er cand mag med lang erfaring både som leder og veileder innen opplæring, arbeidsmarkedstiltak og sosialt entreprenørskap. Hun deler alltid raust av sin kunnskap innen arbeidsinkluderingsfeltet og har et ekte samfunnsengasjement. Katrine har stor arbeidskapasitet og er meget strukturert og kvalitetsbevisst i oppdragene hun utfører. Er du sosial entreprenør, eller en virksomhet som ønsker å søke økonomisk støtte til ulike prosjekter, har Katrine en spisskompetanse på hvordan du skal søke midler.

Ellen Mossin Olesen - Mentor, kursholder og arbeidende styreleder

Ellen er en engasjert, innovativ og målrettet pedagog med lang erfaring som leder innen rekruttering og arbeidsinkludering. Som gründer av Reaktorskolen har hun vist at når mennesket, aktive verdier og nytenkning er et fundament, så kan du i løpet av få år bygge en lønnsom virksomhet med gode resultater.

Ellen holder foredrag og workshops, og tar oppdrag både som mentor og kursholder. Hun har en egen evne til å nå inn til mennesker med sin engasjerte, tydelige, likeverdige og empatiske væremåte. Ellen er ikke opptatt av titler men av mennesker, "folk er folk".

Anita Hansen - Jobbveileder og faglig konsulent arbeidsmarked

Anita er en direkte, resultatorientert og kunnskapsrik markedsøkonom med 20 års erfaring som leder, jobbveileder og fra å jobbe med rekruttering. Hun har meget gode resultater på jobbkonvertering og er en etterspurt veileder. Anita er blid og tydelig og bruker humor og arbeidsglede aktivt i hverdagen.