Verdier – EKTE

Fundamentet i JobbMatch Norge er en virksomhetskultur med aktive verdier. Gjennom å etterleve verdiene i alt vi gjør, skal vi bidra positivt til økt mangfold, arbeidsinkludering og bærekraftig etablering for sosiale entreprenører og andre som ønsker å drive egen virksomhet. .

Vi fremmer nytenkning, metoder, mangfold og skaper resultater med humor, respekt, kompetanse og integritet. Det er et ufravikelig krav at alle medarbeidere skal identifisere seg med og være tro mot selskapets verdier. Med dette som fundament, er vi brobyggere og jobbmatchere i arbeidslivet, til beste for samfunnet, næringslivet, enkeltpersoner, ansatte og ledere.

Engasjement

Kunnskap

Tillit

Eierskap