Pressemelding: Rekruttering + Inkludering = JobbMatch Norge AS

Ellen Mossin Olesen, gründeren bak Reaktorskolen og Anita Hansen, en av gründerne bak Xtra personell (i dag Centric) står i spissen for selskapet JobbMatch Norge. Med seg på laget har de Katrine Aspelin, som de siste ti årene har hatt nøkkelroller som avdelings- og regionleder i Reaktorskolen (kursleverandør til NAV).

Eierne av JobbMatch Norge har med seg omfattende kunnskap og erfaring fra arbeidsmarkedsopplæring, rekruttering og ledelse fra ulike bransjer og virksomheter. Selskapet skal tilby tjenester innen inkluderende rekruttering, arbeidsmarkedskurs og markedsopplæring.

- Min erfaring, som arbeidsgiver, er at virksomheter som inkluderer og gir mennesker muligheter, når sine mål med lojale medarbeiderne. Et mangfoldig arbeidsmiljø gir en levende virksomhetskultur med tillit, humor og arbeidsglede. Inkludering handler ikke om å gi en arbeidsgiver en belastning, men en mulighet. Det er denne matchen vi vil bidra til å skape, sier Ellen Mossin Olesen, som trer inn i rollen som arbeidende styreleder.

- JobbMatch Norges visjon er: En annerledes jobbmatch, når resultatet handler om mennesker. For å oppnå dette, leverer vi kurs og opplæring som dekker hele rekrutteringsprosessen fra jobbsøking og jobbutvikling til ansettelse. Vi tilbyr også lederstøtte og foredrag for å gi virksomheter kunnskap om hvordan lykkes med en annerledes rekruttering, jobbmatch og samfunnsansvar, sier Ellen.

Daglig leder Anita Hansen legger til at JobbMatch Norge skal være en samfunnsaktør som gir alle muligheter.

- Alle er like viktige, og derfor ligger det i vårt verdigrunnlag å fremme annerledeshet og likeverdighet i arbeidslivet, sier hun.

For mer informasjon, kontakt:

Anita Hansen 
Daglig leder 
E-post: anita@jobbmatchnorge.no 
Telefon: +47 928 56 415

Foto: Magnus Aspelin

Ellen Mossin Olesen 
Arbeidende styreleder 
Epost: ellen@jobbmatchnorge.no 
Telefon: +47 900 36 292

Foto: Mona Nordøy