Hvorfor en annerledes jobbmatch og rekruttering?

I JobbMatch Norge har vi bevisst valgt å bruke ordet ”annerledes” sammen med rekruttering, men hva betyr ordet annerledes og hvorfor er det viktig å tenke annerledes når du skal ansette nye medarbeidere?

Bokmålsordboka definerer ordet annerledes slik: på en annen (bedre) måte, forskjellig, ulik og som skiller seg positivt ut.

Dette harmonerer med vårt menneskesyn om at enhver person er unik og har sine historier og personlige egenskaper. Virksomhetene på sin side er også unike med sin kultur, sine verdier og sitt indre liv. Bør ikke det unike være grunnlaget for en god jobbmatch? Det motsatte av annerledes er for eksempel identisk, homogen, konform og lik. Styrker disse ordene deg i møte med økt konkurranse, innovasjon og nytenkning?

Vi mener at virksomheter vil tjene på å ha en mangfoldig og unik arbeidsstokk, en kultur der man utfyller og utfordrer hverandre på en slik måte at virksomheten er innovativ og utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen og fremtidens muligheter.  Bør ikke det å tenke annerledes også prege rekrutteringsprosessen?

Dere er mange som ønsker å tenke annerledes når dere rekrutterer. Være seg om det er bruk av metoder og verktøy i rekrutteringsprosessen, eller med et genuint ønske om inkludering og mangfold. Jeg har de siste 20 årene gjennomført over tusen intervjuer og jobbveiledninger, og menneskemøtene, samtalene og historiene om annerledes rekruttering er mange.

I løpet mine år som arbeidsgiver, rekrutterer og jobbveileder har jeg erfart og lært mye.

Min erfaring er at......

 • En rekruttering som gir deg de beste medarbeiderne, ikke må være tradisjonell og akademisk korrekt. Ei heller må den putte jobbsøkere i bokser.
 • Gutten som ikke hadde fullført videregående skole og som møtte til intervju på skateboard, med colaflasken i hånden og capsen bak frem, var programmereren vi lette etter og trengte for å vokse raskere enn konkurrentene.
 • Flyktningen fra Iran, som fikk en jobbmulighet uten å være god i norsk, lærte språket raskt, og - hva var egentlig problemet når han kunne engelsk?
 • Høyt fravær på videregående, eller en dårlig referanse, er ikke det samme som høyt fravær på arbeidsplassen og en medarbeider som ikke fungerer.
 • Hun som hadde eksamensskrekk og søkte jobb uten formell kompetanse og ble en av de mest lojale, dyktige og verdidrevne menneskene jeg noen gang har jobbet med. En faglig sterk og ekte kulturbærer.
 • Tradisjonelle verktøy både i jobbsøker- og rekrutteringsprosessen fungerte dårlig for å finne de medarbeiderne som passer i vår kultur og med våre verdier. Jeg utviklet derfor utradisjonelle metoder og verktøy for rekrutteringsprosessen fra A-Å
 • Å gi mennesker muligheter gir lojale medarbeidere.
 • Å sette av tid til å gi ærlige tilbakemeldinger og råd til jobbsøkere som ikke fikk jobben, ga takknemlighet og et godt omdømme.

Å REKRUTTERE ANNERLEDES OG INKLUDERENDE HANDLER I HOVEDSAK OM 3 PERSPEKTIVER:

 • Menneske- og verdiperspektivet, både hos arbeidsgiver og arbeidssøker.
 • Bruk av verktøy og metode i rekruttering og jobbsøking kan være et hinder eller en mulighet.
 • Samfunnsperspektivet betyr noe, og inkludering kan ikke systematiseres og puttes i tabeller.

I JobbMatch Norge vet vi at jobbsøking, rekruttering og gode resultater handler om mennesker.

Ønsker din virksomhet å rekruttere annerledes? Vi tilbyr gratis rådgivning til en virksomhet som ønsker å finne det unike og tenke nytt og annerledes i hele rekrutteringsprosessen. Vi kan love deg en kreativ, lærerik og gøyal prosess med bruk av nye verktøy og metoder. Er du interessert? Søknadsfrist: 27.1.17.

Send en e-post til: post@jobbmatchnorge.no med en begrunnelse for hvorfor akkurat din virksomhet kvalifiserer til et gratis rekrutteringsoppdrag.

Ser frem til å høre fra deg. 

Alt godt fra Ellen

Foto: Mona Nordøy

Legg igjen en kommentar