Får studiepoeng flere i jobb?

 I forbindelse med at JobbMatch Norge utvikler kurs i markedsarbeid med sertifisering, har det dukket opp spørsmål rundt verdien av opplæring som ikke gir studiepoeng. Til stadighet hører vi fra næringslivet og politikere at det viktigste i arbeidslivet er medarbeidere/fagfolk som faktisk vet hvordan oppgaven skal løses i praksis. For å få til det, kan[…]