Får studiepoeng flere i jobb?

Gir kurs med studiepoeng i markedsarbeid nok praktisk kunnskap til å få flere i jobb?

 I forbindelse med at JobbMatch Norge utvikler kurs i markedsarbeid med sertifisering, har det dukket opp spørsmål rundt verdien av opplæring som ikke gir studiepoeng. Til stadighet hører vi fra næringslivet og politikere at det viktigste i arbeidslivet er medarbeidere/fagfolk som faktisk vet hvordan oppgaven skal løses i praksis. For å få til det, kan det hende at et praktisk kurs er vel så egnet, og kanskje til og med kan gi bedre og større gevinst på kunnskapshevingen.

Dette kan nok oppfattes som en forsvarstale for våre praktiske kurs i markedsarbeid. Men hva er det som gjør at jeg mener at jeg er i en posisjon til å forsvare praktiske kurs?

Da jeg jobbet i NAV kom det opp et tilbud om opplæring «Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse» hos Høgskolen i Lillehammer som ville gi 15 studiepoeng.

Bare så det er sagt med en gang, dette handler ikke om skolens tilbud eller forelesere, for det opplevde jeg som helt topp. Opplæringen skulle gi kunnskap i (og jeg siterer rett fra programmet):

"- Arbeidsmarkedet og arbeidslivets funksjon lokalt, regionalt og nasjonal

- Kommunikasjons- og samhandlingsformer som skaper tillit mellom NAV og samarbeidende virksomheter.

- Utvikling av samarbeidsformer mellom NAV, bedrifter, næringslivsorganisasjoner og offentlige virksomheter som bidrar til at brukerne beholder eller skaffer seg arbeid."

Som markedskontakt i NAV tenkte jeg – hmm - her er det noe å lære! Fikk aksept av min leder og meldte meg på. En kald og mørk vintermorgen i februar satte jeg meg i bilen kl. 05.00 om morgenen (det føltes som midt på natten ) for å rekke frem til første forelesning på Lillehammer.

Jeg har mye teoretisk og praktisk kunnskap/erfaring fra salg og markedsføring, og min innstilling til kurs er at det er alltid noe å lære. Og det var det her også. Jeg fikk mine studiepoeng og karakter A på min oppgave så for all del - jeg er fornøyd. Men jeg ble sittende igjen med en opplevelse av at «salgsdelen» i det å kommunisere med arbeidsgivere ble svært akademisk.

Når jeg i ettertid evaluerer læringsutbytte så savner jeg, og det ble også sagt fra medstudenter, at det burde vært mer praktisk. Hvordan forhandle om de virkemidlene som NAV besitter til det beste for kandidatene. Hvordan rent praktisk forberede mine kandidater til møte med arbeidsgiver, følge opp begge underveis osv. osv. Konkret vise hvor og hvordan finne og kontakte, kommunisere og nettverke med nye arbeidsgivere. Avdekke deres behov, verdier og hvordan presentere kandidater mest mulig fordelaktig. Gi eksempler på hva som ligger bak en vellykket rekruttering slik at det blir en god jobbmatch, og ikke minst; hva er en god jobbmatch? Forskning og teorier er svært interessant, men med en mer praktisk tilnærming ville jeg raskere kunne implementere kunnskapen i min arbeidshverdag. På denne måten ville både arbeidsgiver, bruker og jeg fått et større utbytte av opplæringen.

Når kolleger og medarbeidere har vært på kurs, med og uten studiepoeng, spør jeg alltid hvordan det har væt. Ofte opplever jeg å få svar som, «jeg savner at det kunne vært litt mer praktisk, at jeg fikk med meg noe konkret som jeg kunne bruke når jeg kommer tilbake på jobb».

Så som en del av den livslange læringen slår jeg et slag for det praktiske. Det som gir meg noe konkret som jeg raskt kan implementere i min jobbhverdag.

Beste ønsker fra Anita

[thrive_leads id='1217']