Eiere

 

ellen@jobbmatchnorge.no

+47 900 36 292

Se Ellens CV på LinkedIn her.

Foto: Mona Nordøy

Ellen Mossin Olesen

Ellen er en engasjert, innovativ og målrettet person. Hun har gjennom 20 år som leder og arbeidsgiver vært opptatt av verdier på arbeidsplassen.

Som gründer av Reaktorskolen har hun vist at når mennesket, aktive verdier og nytenkning er et fundament, så kan du i løpet av få år bygge en lønnsom virksomhet med gode resultater.

Ellen er yrkesfaglærer innen administrasjon, butikk, salg og service og har lang erfaring fra undervisning, rekruttering og veiledning.

I 2015 var hun på en verdiekspedisjon (http://ellenmossinolesen.no/verdiekspedisjonen). Her har hun besøkt arbeidsplasser som lykkes og sett på hvordan verdiene lever i kulturen. Hennes funn levner ingen tvil; de beste arbeidsplassene deler kunnskap, tenker annerledes og tar et sosialt ansvar.

Ellens mantra er: Folk vil glemme hva du sa. Folk vil glemme hva du gjorde. Men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg (Maya Angelou).

anita@jobbmatchnorge.no

+47 928 56 415

Se Anitas CV på LinkedIn her.

Foto: Magnus Aspelin

Anita Hansen

Anita er en direkte, resultatorientert og kunnskapsrik markedsøkonom med 20 års erfaring som leder og fra å jobbe med rekruttering. Hun er en blid og tydelig leder som aktivt bruker humor og arbeidsglede i det daglige arbeidet.

Anita har erfaring fra karriereveiledning, undervisning, salg og markedsføring, og var en av fem gründere bak Xtra personell, i dag Centric, et byrå som har spesialisert seg på utleie og rekruttering av kompetansekrevende oppgaver.

Anita har arbeidet som kursholder, avdelingsleder og senere regionleder i Reaktorskolen AS, hun har vært daglig leder av Invito og kommer nå fra jobben som enhetsleder i NAV Rakkestad.

Anita er genuint opptatt av ansvar, eierskap og gode resultater og hennes mantra er: ”Den kan ingen hjelpe, som ikke vil hjelpe seg selv.”

katrine@jobbmatchnorge.no

+47 481 57 906

Se Katrines CV på LinkedIn her.

Foto: Magnus Aspelin

Katrine Aspelin

Katrine er lojal, ærlig og ansvarsfull, og en som raust deler av sin kunnskap og erfaring.

Katrine har er cand. mag. med informatikk og sosiologi i fagkretsen, og har jobbet med arbeidsmarkedstiltak siden 1995, hvorav de siste ti årene hos Reaktorskolen AS. Her har hun jobbet med undervisning, opplæring, veiledning og rekrutteringsbistand, og hatt nøkkelroller som avdelings-, region- og faglig leder.

Hun har et brennende engasjement for arbeidsinkluderingsfeltet. Som leder motiverer hun til innsats, og hun får frem det beste hos sine medarbeidere. Katrine har et ekte samfunnsengasjement og en sterk rettferdighetssans.

Hennes mantra er: ”Everything will be all right in the end, if it’s not all right, it’s not the end.”