Kurs og trening i jobbmatchmetode (markedsarbeid)

Jobbmatchmetode ©️

JobbMatch Norge tilbyr skreddersydd praktisk trening og opplæring av jobbveiledere, jobbspesialiser (IPS) og jobbkonsulenter i markedsarbeid og jobbmatch – metode.

1: Fagdag, workshop og inspirasjon (Her kan tema plukkes fra modulene nedenfor)

2: JOBBMATCHMETODE MED SERTIFISERING

Etter å ha jobbet med å skape nye muligheter for mennesker utenfor arbeidsmarkedet siden 1994, vet JobbMatch Norge hvor viktig samarbeid med virksomheter, forståelse for arbeidsgivers forventninger og rekrutteringsprosessen er, for å lykkes. Tiltaksarrangører, arbeids- og inkluderingsbedrifter og NAV, har et samfunnsoppdrag å løse og gode jobbmatcher er en nøkkel for å øke antall formidlinger.

Ønsker du et skreddersydd kurs i jobbmatch – metode for å øke jobbprosenten  og skape nye muligheter for flere jobbsøkere?

DETTE ER JOBBMATCHMETODE ©️

Modul 1:  Arbeidsmarked, muligheter og forretningsforståelse

 • Samfunnsoppdraget «jobb» – Hvordan øke formidlingsprosenten?
 • Jobbmuligheter og arbeidsgiverperspektivet
 • Arbeidsgivers forventninger
 • Kundedialog og relasjonsbygging
 • Jobbmuligheter og bruk av sosiale medier

Modul 2: Hva ligger bak en vellykket rekruttering og riktig jobbmatch?

 • Stillingens kravspesifikasjon
 • Ta i mot og løse et rekrutteringsoppdrag
 • Kandidatpresentasjon
 • Hva er en god søknad og CV (kandidatprofil) for målgruppen?
 • Når referansen er den egentlige hindringen
 • Feltarbeid, dialogmanus, samarbeidsbedrifter og nye muligheter
 • Møtebooking (Praktisk trening)

Modul 3: Kundemøtet og presentasjon av din virksomhet

 • Realisering av jobbmulighetene

Modul 4: Skreddersydd og alternative CV-er tilpasset målgruppe og jobbsøker

Modul 5: Jobbintervjuet – jobbsamtalen

 • Kunnskapsdeling (forelesning)
 • Praktisk trening i å trene en jobbsøker

BEDRIFTSINTERN-OPPLÆRING: Hvordan jobbe sammen som team for å øke formidlingsprosenten?

For å få SERTIFISERING* må MODUL 1-3 være gjennomført. Det er praktiske oppgaver i egen jobbhverdag mellom samlingene. Disse må være løst for å kunne ta sertifisering.

Sertifiseringsoppgave:

 • Følge en jobbsøker fra kartlegging til en jobbmulighet
 • Gjennomføre kundemøtet
 • Ta i mot et oppdrag om ledig stilling
 • Lage kravspesifikasjon til stillingen
 • Presentere en kandidat

For mer informasjon, ta kontakt med: ellen@ellenmossinolesen.no eller 90036292.

I tillegg til opplæring i markedsarbeid og jobbmatchmetode, tilbys følgende FOREDRAG:

 • Når jobbmatch er samfunnsoppdraget – om mennesker, forventninger og forestillinger.
 • Samfunnsansvar og aktive verdier: Å jobbe et sted som er en forskjell skaper stolthet, fellesskap og lav turn-over. Hvorfor og hvordan
 • Mennesker og muligheter: Hvordan rekruttere med aktive verdier?

*Som den første i Norge tilbyr vi en sertifisering i markedsarbeid