16. juni 2019

Nedbemanning – Omstilling

Karriererådgiving

Vårt hovedmål er at vår karriererådgiving raskt skal lede til ny jobb for de medarbeiderne som rammes av en omorganisering.  På veien mot målet, jobber vi systematisk med å øke bevissthet omkring egen kompetanse, erfaring, ferdigheter og egenskaper. Hva KAN jeg? Hva VIL jeg? Muligheter – Arbeidsmarkedet? I tillegg er en nøkkelfaktor for å lykkes kommunikasjon. Med utgangspunkt i denne modellen defineres den enkeltes mulighetsrom – «Din jobbmatch», en prosess hver og en selv har eierskap til.