Om JobbMatch Norge

 

Om oss

JobbMatch Norge AS eies og drives av Ellen Mossin Olesen.  Ellen har mer enn 25 år erfaring fra karriereveiledning, jobbsøking og rekruttering. Hun besitter en bred kompetanse og et stort nettverk med erfarne og dyktige veiledere og instruktører som jobber for JobbMatch Norge. Felles for hennes underleverandører og sertifiserte veiledere, er kunnskap, engasjement og gode resultater – kombinert med verdier som handler om mennesker. I tillegg har Ellen et stort nettverk av arbeidsgivere hun samarbeider med. Flere av arbeidsgiverne bruker henne som rådgiver for å tenke annerledes i rekrutteringsprosesser.

I 2003 startet Ellen Reaktorskolen. Grunnideen var å skape et verdibasert kurssenter, med en levende visjon, for arbeidssøkere. Visjonen var: Det er mulig å få seg jobb. Ellen var sikker i troen på at verdier som styringsverktøy var rett vei å gå for å tiltrekke seg de rette medarbeiderne og raskt utvikle nye konsepter. Da Ellen sluttet i Reaktorskolen desember 2014, var det over 300 medarbeidere fordelt på 48 lokasjoner og over 100.000 arbeidssøkere hadde vært på kurs siden oppstarten. Du kan lese mer om Ellen her.

I JobbMatch Norge jobber vi med å trene veiledere i å øke formidlingsprosenten. Videre er vi sparringspartner innen konseptutvikling som øker menneskers muligheter. Det kan være jobb med strategi, kultur/verdier og samfunnsoppdraget jobb samt sparringspartner i anbudsarbeid.

Vårt mål er å bidra med verktøy og metoder som leder til riktig og varig jobbmatch. Vi har en grunnleggende tro på at de beste resultatene kommer når man evner å se menneskene, tørr å stille spørsmål, våger å utfordre fordommer og tenke utradisjonelt. For å lykkes med en god jobbmatch, det er det viktig å se perspektiver og forstå hva som ligger bak en vellykket rekruttering.

Alle mennesker er annerledes, hver på sin måte. Å få jobbsøkere og arbeidsgivere til å anerkjenne styrken i det å være annerledes er et suksesskriterium for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag.

Bokmålsordboka definerer ordet annerledes slik: på en annen (bedre) måte, forskjellig, ulik og som skiller seg positivt ut. Dette harmonerer med vårt menneskesyn om at enhver er unik, har sin egne historie og personlige egenskaper. Vårt utgangspunkt er å støtte arbeidssøkere i å skape sin egen framtid og å finne ”gullet” for arbeidsgiverne. Virksomheter er tjent med å ha en mangfoldig arbeidsstokk som utfyller og utfordrer hverandre, slik at virksomheten tilpasser seg i takt med samfunnsutviklingen og fremtidens krav.

Dette er vårt utgangspunkt for å gjøre arbeidssøkere bedre rustet til å skape sin egen framtid og for at arbeidsgiverne skal finne den beste jobbmatchen.

Vårt fundament er: “Når målet er jobb” - med Verdiene ALLE = Aktiv – Likeverdig – Læring– Ekte, HEIER VI PÅ ET MANGFOLDIG ARBEIDLIV

Vår visjon

«Når målet er jobb – handler det om mennesker»

Ellen Mossin Olesen - Daglig leder, anbudsutvikler, mentor og trener i jobbmatchmetode

Ellen er en engasjert, innovativ og målrettet pedagog med lang erfaring som leder innen rekruttering og arbeidsinkludering. Som gründer av Reaktorskolen har hun vist at når mennesket, aktive verdier og nytenkning er et fundament, så kan du i løpet av få år bygge en lønnsom virksomhet med gode resultater.

Ellen holder foredrag og workshops, og tar oppdrag både som mentor, kursholder og veileder ved nedbemanning/omstilling. Hun har en egen evne til å nå inn til mennesker med sin engasjerte, tydelige, likeverdige og empatiske væremåte. Ellens mantra er: Det handler om mennesker.