Ny jobb = nye muligheter

KARRIERESKIFT

HVORDAN GJENNOMFØRE EN NEDBEMANNING - OMSTILLING MED GODE VERDIER?

NEDBEMANNING MED: INTEGRITET – RESPEKT – ÆRLIGHET

Å være i en prosess mot ny jobb gir nye mulighet, også når du er i en nedbemanningsprosess, omstilling og endring.

Det føles ikke slik Ellen! Jeg og mine underleverandører og samarbeidspartnere i JobbMatch Norge (se her) - har gjennomført flere tusen jobbveiledninger, intervjutreninger og kurs i jobbsøking og vi vet at dette er en normal følelse, at det å være i en omstilling kan skape usikkerhet - at mulighetsrommet virker begrenset. Vi vet også at det ikke er realiteten. Mulighetene er der og vi hjelper deg å se dem og tro på dem.

VI BISTÅR MED:

  • Å finne ditt mulighetsrom
  • Kartlegge verdier, adferd og egenskaper som grunnlag for en god jobbmatch
  • Skreddersydd søknad og CV
  • Intervjutrening
  • LinkedIn profil og nettverksbygging
  • Vi tilbyr også:
    • Bedriftsinterne jobbsøkerkurs
    • Pakker med karriererådgivning i nedbemannings- prosesser

TILLIT OG POSITIV PSYKOLOGI

Våre jobbsøkerkurs og program for karriere- jobbveiledning, tar utgangspunkt i metoder og verktøy hentet fra positiv psykologi. Premisset som legges til grunn er et positivt menneskesyn og tillit til individets iboende evner og ressurser. Vi jobber med å reflektere over våre forestillinger og hvordan disse er et grunnlag for handlinger, prioriteringer og valg.

Selvforståelse skaper retning for verdibaserte valg. Verdibaserte valg bidrar til hensiktsmessig adferd som igjen øker mulighetsrommet og er grunnlaget for en god og riktig jobbmatch.

Hvordan skape tillit? Gode samtaler og relasjoner bygger på en gjensidig tillit. Tillit er plattformen for enhver samtale, konfidensialitet og en nødvendig forutsetning for å ha en åpen og ærlig dialog om muligheter og hindringer. Å møte motgang er normalt, også her er tillit avgjørende for å sikre motivasjon og fremdrift.

Ellen Mossin Olesen, har utviklet et eget verktøy for å kartlegge dine verdier, adferd og behov. I tillegg er hun sertifisert hos www.valuescentre.com, i VIP24 og THOMAS Int. JobbMatch Norge har egne kartleggingsverktøy av jobbmuligheter, i tillegg til metode for veiledningen.

DIN JOBBMATCH

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Modell-1-JMN.png